Skip to content

Upplev ComplyLog

Upptäck hur vart och ett av verktygen i ComplyLog-sviten kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde för efterlevnad.

  • Med InsiderLog kan du skapa revisionsfärdiga insiderlistor och dokumentera informationsflödet i det format som krävs enligt MAR.
  • TradeLog automatiserar förhandsgodkännande av anställdas handel och effektiviserar efterlevnaden av reglerna för anställdas handel.
  • IntegrityLog gör att ni kan bygga upp en robust "Speak-up"-kultur med en säker och kompatibel lösning för visselblåsning.
  • LiabilityLog förenklar ansvarsregistrering för finska kommuner, i enlighet med den finska kommunallagen.

Säkerställ er compliance med ComplyLog!

Ta kontakt med oss

Anslut dig till över 1 000 advokatbyråer, revisionsbyråer, banker och emittenter i Europa som digitaliserar och automatiserar sina arbetsflöden med ComplyLog