Skip to content

Het onderzoek naar een bedrijfsuitje van een bank

Klokkenluiden

Bedrijfsuitjes zijn uiteraard veelvoorkomend bij bedrijven. Met multinationals die medewerkers van over de hele wereld samenbrengen, is er de mogelijkheid om te netwerken en ideeën te delen met mensen met wie je normaal gesproken niet nauw samenwerkt. En weg van de vergaderingen en sessies is er de kans om de gaststad en haar attracties te verkennen. Dit leidde echter tot een kostbaar onderzoek voor een grote bank wiens medewerkers elkaar ontmoetten in een Europese hoofdstad. 

Hun keuze voor avondrecreatie leidde tot meldingen dat medewerkers ongepast hadden gehandeld. Als gevolg hiervan moest de bank een extern bedrijf inschakelen om de feiten van de zaak te ontrafelen, een stap die de organisatie niet alleen financieel, maar ook qua reputatie raakte. 

De achtergrond 

Het wereldwijde team voor schuldmarkten van de bank kwam samen vanuit hun verschillende vestigingen om vergaderingen bij te wonen en hun taken voor het bedrijf uit te voeren. Na een lange werkdag besloot een groep medewerkers 's avonds een stripclub te bezoeken. 

Een klokkenluider beweerde dat dit betrokken was bij het onder druk zetten van jongere collega's om tegen hun wil de club te bezoeken. De meldende persoon, iemand binnen het bedrijf, nam kort na de reis contact op met de compliance-afdeling van de bank om hun zorgen te delen. 

Als gevolg hiervan voelde de bank zich genoodzaakt om een extern advocatenkantoor in te schakelen om de zaak te onderzoeken, tegen hoge kosten. 

Hoewel het bedrijf het onderzoek vertrouwelijk wilde uitvoeren, werd onthuld dat het onderzoeksbureau concludeerde dat er geen expliciete druk was uitgeoefend op collega's. Echter, een manager werd gedisciplineerd voor hun deel in de affaire. De suggestie was dat er op een bepaald moment een vorm van wangedrag was gepleegd. 

De groep zou hebben bestaan uit drie senior managers en vier junior medewerkers. De gedisciplineerde persoon was een van de senior medewerkers, volgens de meldingen. De reden was dat de keuze van de locatie voor de post-werktrip als ongepast werd beschouwd.

Het resultaat 

De bank zei publiekelijk dat ze dergelijke zaken serieus neemt, en het gebruik van een extern advocatenkantoor om te onderzoeken toont dat aan. Echter, had de bank een robuuster compliance-programma geïmplementeerd, dan had ze de situatie mogelijk helemaal kunnen voorkomen. 

Hoe meer een organisatie een ethische cultuur koestert, hoe minder waarschijnlijk het is dat ze met dergelijke gebeurtenissen te maken krijgt. Medewerkers moeten duidelijk zijn over wat een passende en een ongepaste activiteit voor een werkgebeurtenis is. Hoewel het stripclubbezoek plaatsvond na werktijd, betrof het een groep collega's en vond het plaats tijdens een werktrip. Het is dus onmogelijk om de acties van de collega's los te koppelen van hun werk. 

Zonder de juiste cultuur en duidelijke richtlijnen om medewerkers te helpen ethische keuzes te maken, is er een groter risico op ongepast gedrag dat leidt tot kostbare onderzoeken. 

the-investigation-into-a-corporate-trip-1

Hoe een cultuur van compliance te creëren 

De beste manier om de kans op wangedrag te verminderen en het moeten houden van dure onderzoeken te voorkomen, is door te werken aan het creëren van een cultuur van compliance. 

Je moet verder gaan dan alleen het verstrekken van een gedragscode. Je moet ervoor zorgen dat medewerkers die code begrijpen en naleven. Buy-in tonen vanuit de top van het management is een manier om te bewijzen hoe serieus je bent als het gaat om het waarborgen van het ethische gedrag van je personeel. Regelmatige training en het gebruik van compliance-tools dragen ook bij aan het ingraven van die boodschap in het dagelijks leven van het bedrijf. 

Je kunt de weg banen voor een spreek-op-cultuur door gemakkelijke meldingskanalen te implementeren, zoals IntegrityLog. Het is een online klokkenluidersplatform dat je helpt voldoen aan de EU Klokkenluidersrichtlijn en de identiteiten van meldende personen vertrouwelijk houdt. Het houdt ook onderzoeken op koers door je compliance-team te waarschuwen voor aankomende deadlines. Om te zien hoe IntegrityLog de compliance-cultuur van je bedrijf kan verbeteren, vraag vandaag nog een demo aan. 

Referenties en verder lezenSubscribe to our newsletter

Stay up to date with the latest news and products

Subscribe
newsletter-subscription-image

Sign up for our newsletter

Stay up to date with the latest news and products

You have successfully subscribed!

This is your official confirmation. Thank you for joining ComplyLog Newsletter. While you wait for the next issue of ComplyLog, check out the latest articles and references.

Related articles

Post Picture

Fraude in een sportorganisatie

De vice-president (hierna aangeduid als Persoon A) van een internationaal sportorgaan gevestigd in de Europese Unie (Bedrijf A) en president van een...
Lees verder
Post Picture

Het belang van vertrouwelijke klokkenluidersmeldingen

Een ziekenhuis in een EU-land heeft een IT-bedrijf ingeschakeld om een klokkenluidersmeldsysteem te leveren. De oplossing was bedoeld om medewerkers...
Lees verder
Post Picture

Het negeren van de slechte behandeling van vrouwen

In het voorjaar van 2021 leed een prominente investeringsbank een verlies van US$ 5,5 miljard in verband met het in gebreke blijven van een...
Lees verder
Post Picture

De bank die US $2,5 miljard aan boetes ontving

Een multinationale bank werd onderzocht in zowel de VS als het VK naar aanleiding van beschuldigingen dat sommige van haar medewerkers een...
Lees verder
All articles