Skip to content

De bank die geldwitwassen negeerde

Geldwitwassen negeerde

Een handelaar van een belangrijke Europese bank ontdekte verdachte betalingen die werden uitgevoerd via een van zijn filialen in de Baltische staten. De klokkenluider bracht het management op de hoogte, maar zijn claims werden niet serieus genomen. Het gevolg van het negeren van dit melding? Het witwassen van ongeveer €200 miljard over een periode van acht jaar en het verlies van de banen van de voorzitter en de CEO. 

De affaire werd beschreven als het "grootste schandaal" in Europa toen het aan het licht kwam. Uit het onderzoek bleek dat 15.000 rekeningen betrokken waren bij de criminele transacties. Toch beweerde de klokkenluider, toen hij voor het parlement van het thuisland van de bank verscheen, dat hij op meerdere momenten misstanden had gemeld. Hij hield vol dat de bank hem niet serieus had genomen.  

De achtergrond 

Vijf jaar voordat het nieuws van het schandaal de kranten haalde, begon de klokkenluider met het maken van vertrouwelijke meldingenn. Hij deed vier keer melding bij de interne auditafdeling, maar ontving geen reactie. 

Zijn vermoedens werden gewekt toen hij de archieven van een bedrijf met open rekeningen bij de bank onderzocht. Het bedrijf wilde betrokken raken bij valutatransacties, maar hij ontdekte dat het officieel slapend was en geen activa had. Dit strookte niet met het verzoek dat het had gedaan. 

Hij meldde deze valse boekhouding, maar ondanks de belofte dat de compliance afdeling zou opvolgen bij het bedrijf, bleef het een klant van de bank en bleef het valse rekeningen indienen. Bij het onderzoeken van andere klanten vond hij vergelijkbare situaties. 

Uiteindelijk bleek dat betalingen via het filiaal tussen bepaalde Europese landen en China werden doorgesluisd op een manier die in strijd was met de wetten tegen witwassen van geld. 

Na een aantal mislukte meldingen verliet de klokkenluider het bedrijf en was hij verplicht een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Uiteindelijk zou hij de details van deze overeenkomst onthullen, waaruit bleek dat deze hem verhinderde te spreken over de meldingen die hij had gemaakt. 

Nadat hij ervoor had gekozen om vertrouwelijk te blijven, werd de identiteit van de klokkenluider openbaar gemaakt door een onbekende bron, kort nadat het nieuws bekend werd. Hij heeft sindsdien beweerd dat dit zijn klokkenluidersrechten schond. 

Wat gebeurde er daarna?  

Uiteindelijk begonnen de financiële autoriteiten van het thuisland van de bank de kwestie te onderzoeken. De klokkenluider beweert echter dat zij tijdens hun onderzoek geen contact met hem opnamen. Als zodanig leidde de melding tot zeer weinig, een probleem dat het Europese onderzoek later in de sterkste bewoordingen zou bekritiseren. 

Pas vier jaar na de melding en de daaropvolgende druk onderzocht de bank zelf de implementatie van anti-witwasprocedures. Ze vonden deze onvoldoende, en hoewel de leidinggevenden beweerden dat ze niets verkeerd hadden gedaan, kostte de zaak de voorzitter en de CEO hun banen. 

Er werd aangetoond dat de bank bewust met criminelen had gehandeld en uiteindelijk raakte de politie betrokken. De bank zegt te verwachten een materiële boete van maximaal €1,3 miljard te moeten betalen. 

De bank zag ook haar aandelenkoers met 28% dalen als gevolg van de publieke aard van de blootstelling. 

the-bank-that-ignored-money-laundering-2

Waarom banken klokkenluiders zouden moeten omarmen 

Met een kelderende aandelenkoers en het vooruitzicht van een aanzienlijke boete voor het wangedrag dat op grote schaal binnen de organisatie plaatsvond, is het duidelijk dat de bank de meldingen serieus had moeten nemen. 

Of het nu niet een ongemakkelijke waarheid wilde horen, door het wangedrag zo lang en in zo'n tempo te laten doorgaan, ondervond het gevolgen die veel erger waren dan wanneer de bank in eerste instantie actie had ondernomen. Als dat het geval was geweest, had het kunnen worden gezien als proactief in de strijd tegen witwassen van geld. Door te vertragen en pas te onderzoeken na aangebrachte druk, riskeerde de bank zijn publieke imago voor altijd te bezoedelen. 

Klokkenluiders zijn uw frontlinie verdediging tegen wangedrag dat ontstaat en hardnekkig wordt. Ze laten u snel actie ondernemen voordat de situatie rommelig en moeilijk te ontwarren wordt.  

Het creëren van een eenvoudig te gebruiken meldingssysteem en het gebruik van een klokkenluiderskanaal dat toegankelijk is, kan nadelige gevolgen in dergelijke gevallen voorkomen. Het maakt anonieme en vertrouwelijke meldingen mogelijk die de negatieve effecten van een onderzoek kunnen beperken. 

Hoe we kunnen helpen 

IntegrityLog is een online klokkenluidersinstrument dat vertrouwelijke en AVG-conforme meldingen mogelijk maakt vanaf elke locatie op elk apparaat. Het platform biedt ook een eenvoudig dashboard dat u op de hoogte houdt van uw onderzoeken en u helpt te voldoen aan de vereisten van de EU-Klokkenluidersrichtlijn. U kunt nu een demo voor uw bedrijf aanvragen 

Referenties en verder lezen

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with the latest news and products

Subscribe
newsletter-subscription-image

Sign up for our newsletter

Stay up to date with the latest news and products

You have successfully subscribed!

This is your official confirmation. Thank you for joining ComplyLog Newsletter. While you wait for the next issue of ComplyLog, check out the latest articles and references.

Related articles

Post Picture

De bank die US $2,5 miljard aan boetes ontving

Een multinationale bank werd onderzocht in zowel de VS als het VK naar aanleiding van beschuldigingen dat sommige van haar medewerkers een...
Lees verder
Post Picture

Het negeren van de slechte behandeling van vrouwen

In het voorjaar van 2021 leed een prominente investeringsbank een verlies van US$ 5,5 miljard in verband met het in gebreke blijven van een...
Lees verder
Post Picture

Het onderzoek naar een bedrijfsuitje van een bank

Bedrijfsuitjes zijn uiteraard veelvoorkomend bij bedrijven. Met multinationals die medewerkers van over de hele wereld samenbrengen, is er de...
Lees verder
Post Picture

Het belang van vertrouwelijke klokkenluidersmeldingen

Een ziekenhuis in een EU-land heeft een IT-bedrijf ingeschakeld om een klokkenluidersmeldsysteem te leveren. De oplossing was bedoeld om medewerkers...
Lees verder
All articles