Skip to content

De farmaceutische fraude van 17 miljoen euro

Farmaceutische Fraude

In het midden van de jaren 2010 groeide een apotheekbedrijf in een Europees land zo snel dat leden van de boekhoudafdeling later toegaven dat ze overweldigd waren. Het aantal werknemers steeg en de omzet bereikte een aanzienlijke €50.000.000. 

In de chaos van deze plotselinge groei sloop wangedrag binnen. En het gebeurde op gigantische schaal. Het betrof niet alleen frauduleuze ontvangst van geld, maar was letterlijk een kwestie van leven en dood. Dit is een geanonimiseerde weergave van een waargebeurd verhaal. 

Wat is er gebeurd?  

Een van de apothekers, die de zaak bezat, was het boegbeeld van dit bedrijf dat enorme hoeveelheden geld binnenbracht. Maar hij handelde ook illegaal. 

Twee medewerkers hadden al lang onafhankelijk van elkaar zorgen over zijn methoden. De commercieel manager van het bedrijf en een farmaceutisch technisch assistent namen beide hun tijd om hun eigen onderzoeken uit te voeren, waarbij ze de werkelijke reden voor het succes van het bedrijf ontdekten. 

Na het bestuderen van talloze bonnetjes, facturen en recepten werden hun vermoedens bevestigd. De apotheker had gedurende een aantal jaren behandelingen vervalst. Hij had vervallen medicijnen geherclassificeerd en doses verdund in wat uiteindelijk minstens 60.000 gevallen bleken te zijn.  

Niet alleen bracht hij met zijn acties de levens van zijn patiënten in gevaar, met naar verwachting 4.000 mensen die schade ondervonden als gevolg van het plan, maar hij bedroog ook zorgverzekeraars. Door voor de volledige dosis te factureren, had hij de bedrijven voor €17 miljoen teveel in rekening gebracht. Dit werd geschat toen de zaak voor de rechtbank kwam.  

Extern klokkenluiden 

De klokkenluiders waren het erover eens dat intern melden kon leiden tot vernietiging van cruciaal bewijsmateriaal door de apotheker en tot vergeldingsmaatregelen tegen hen. Een van hen diende in plaats daarvan een strafklacht in, en de politie ondervroeg hem en andere werknemers. Dit omvatte de andere klokkenluider, die in staat was om een monster van een in de apotheek toegediend recept te leveren dat bij onderzoek niets meer dan een zoutoplossing bleek te zijn en niet het levensreddende medicijn dat het beweerde te zijn. 

De apotheker werd gearresteerd na een doorzoeking van het pand en uiteindelijk veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. 

Vergelding door de werkgever 

Hoewel de klokkenluiders verantwoordelijk waren voor het stoppen van frauduleuze en gevaarlijke activiteiten, beëindigde hun werkgever hun dienstverband zonder kennisgeving. De apotheker had hun identiteit vernomen toen hij toegang kreeg tot de verdedigingsdossiers en nam wraak op hen vanwege hun rol bij zijn arrestatie. 

Het kostte de commercieel manager vier jaar om compensatie voor zijn behandeling te verkrijgen, gedurende welke tijd hij moeite had om werk te vinden als gevolg van zijn acties.

Wat zou er zijn gebeurd onder de EU Klokkenluidersrichtlijn? 

Volgens de EU Klokkenluidersrichtlijn, die nu haar toepassingsgebied heeft uitgebreid tot bedrijven die 50 tot 249 werknemers in dienst hebben, zou de apotheek in kwestie verplicht zijn geweest om een vertrouwelijk intern meldsysteem voor klokkenluiders te bieden. Elk rapport zou zijn onderzocht door een onafhankelijk, onpartijdig persoon of afdeling, met opvolging voor de rapporterende persoon binnen drie maanden. 

Dit zou de rapporterende personen het vertrouwen hebben gegeven om in eerste instantie intern te melden, aangezien hun rapport eerlijk zou zijn behandeld door de onderzoeker. 

Daarnaast zou de nationale bevoegde autoriteit van het land een aanzienlijke sanctie hebben kunnen opleggen aan het bedrijf voor het niet voorkomen van vergelding tegen het paar. 

the-million-drug-fraud-1

Waarom u een spreekcultuur zou moeten aanmoedigen 

Wanneer een bedrijf een meldingscultuur ondersteunt, moedigt het medewerkers aan om problemen te melden die ze binnen de organisatie opmerken. Dit stelt bedrijven in staat om wangedrag aan te pakken voordat het endemisch wordt. 

Bedrijven zouden klokkenluiders moeten omarmen, niet vrezen. 

Door wangedrag binnen het bedrijf te onderzoeken, neemt u de controle over de verhaallijn. U stampt de problemen uit voordat ze onoverkomelijk worden en bepaalt hoe u informatie over de activiteit bekendmaakt. Zelfs als iemand anders uw problemen blootlegt, is het geruststellend voor de markten en het publiek om toe te geven dat er een probleem is geweest, maar dat u snel actie heeft ondernomen. 

De oplossing is het creëren van een klokkenluidersstrategie 

Zorg ervoor dat het zo eenvoudig mogelijk is voor melders om hun meldingen op een vertrouwelijke manier in te dienen, zodat u alle medewerkers aanmoedigt om zich uit te spreken en eventueel wangedrag binnen het bedrijf aan het licht te brengen. 

Het gebruik van een online klokkenluidersplatform zoals IntegrityLog is veruit de eenvoudigste benadering. Het maakt vertrouwelijke en, waar van toepassing, anonieme meldingen mogelijk op een manier die GDPR-conform is. Voor het onderzoeksteam is er een gemakkelijk te lezen dashboard van zaken, met belangrijke informatie over deadlines voor erkenning en opvolging duidelijk weergegeven. 

Het kweken van een cultuur die klokkenluiden aanmoedigt en deze ondersteunt met een robuuste strategie, toont aan dat u melden waardeert en u zich inzet om wangedrag te voorkomen. 

Vraag vandaag nog een gratis demo van IntegrityLog aan. 

Referenties en verder lezen

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with the latest news and products

Subscribe
newsletter-subscription-image

Sign up for our newsletter

Stay up to date with the latest news and products

You have successfully subscribed!

This is your official confirmation. Thank you for joining ComplyLog Newsletter. While you wait for the next issue of ComplyLog, check out the latest articles and references.

Related articles

Post Picture

Het Interpol-arrestatiebevel voor de melder die omkoping blootlegde

In 2012 werkte een Britse advocaat voor een in de EU gevestigde multinational. Tijdens zijn werkzaamheden was hij getuige van wat beschreven is als...
Lees verder
Post Picture

De bank die US $2,5 miljard aan boetes ontving

Een multinationale bank werd onderzocht in zowel de VS als het VK naar aanleiding van beschuldigingen dat sommige van haar medewerkers een...
Lees verder
Post Picture

Wanneer klokkenluiders zelf deels ook schuldig zijn

Een Europese medische onderzoeksinstelling vond onlangs een arts schuldig aan wetenschappelijk wangedrag. Echter, in dit echte maar geanonimiseerde...
Lees verder
Post Picture

De bank die geldwitwassen negeerde

Een handelaar van een belangrijke Europese bank ontdekte verdachte betalingen die werden uitgevoerd via een van zijn filialen in de Baltische staten....
Lees verder
All articles